Hem

Vår arbetsmetodik

Vår historia

Vilka vi är

Publikationer

 

 

Publikationer

 

 


 

Hem

Vår arbetsmetodik

Vår historia

Vilka vi är

Publikationer

 

 

  

 

BSI & Partners har via förlag givit ut ett flertal böcker, bland annat Integrerad Organisationslära (tionde upplagan).

 

 

Jeg har i mange år anvendt de ulike utgaver av Integrert Organisasjonslære, både som leder i næringslivet for personlig oppdatering og hjelp til praktisk problemløsning og som grunnbok i flere bedriftsinterne Master of Management - programmer i regi av Handelshøyskolen BI.

I denne nye og meget omarbeidete versjonen av boken, har forfatterne fått med seg alt vesentlig nytt innen fagområdet. Boka bærer preg av å være skrevet av forfattere med dyp teoretisk innsikt og lang praktisk erfaring med forretningsutvikling, strategi-, ledelses - og organisasjonsutviklingsarbeid i ulike organisasjoner.

Boken forener på et interessant, spennende og pedagogisk sett, det som er teoretisk viktig og praktisk relevant. I boken beskrives bl.a. hvordan organisasjonslæren har utviklet seg fram til i dag og hvordan man kan anvende denne innsikten for å løse de utfordringer som ulike organisasjoner står overfor.

Øyvind Sæther, Studierektor 2 v/Handelshøyskolen BI (Tidligere bla vVD Sparebanken ABC/NOR)


Denna bok har jag haft stor glädje av under många år. Som student, som personaldirektör i ett stort internationellt företag och som konsult. Boken förenar teori och praktik på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt som gör den utmärkt som inspirationskälla, som uppslagsverk och då man behöver hjälp att få struktur på sina tankar. En klassiker.

Bertil Rasmusson, Konsult (F.d. personaldirektör på Gambro och Cardo)

 

Boken Integrerad organisationslära är en utmärkt grundbok som vi använder i vår undervisning inom områdena fastighetsföretagande, sports management och personaladministration. Vi har också haft stor användning av boken när vi har genomfört utbildningar för offentlig sektor, näringslivet och inom svensk idrott. Vid våra utbildningar har boken upplevts som lättläst samtidigt som den har gett en grundläggande insikt i ämnet.

Thomas Önnevik & Anders Lindmark, Teknik och Samhälle, Malmö högskola


För beställning och information kontakta Studentlitteratur (www.studentlitteratur.se).