Hem

Vår arbetsmetodik

Vår historia

Vilka vi är

Publikationer

 

 

Vår historia

 

 


 

 

Hem

Vår arbetsmetodik

Vår historia

Vilka vi är

Publikationer

 

 

  

 

Vår historia

 

BSI & Partners grundades 1985 av Lars H. Bruzelius och Per-Hugo Skärvad, båda med erfarenhet som konsulter inom SIAR (Scandinavian Institutes for Administrative Research). BSI grundades på idén om överensstämmelse mellan vision, affärsidé, mål, strategi och organisation. Från början var ambitionen att bistå styrelse och ledning att realisera utvecklade visioner till konkreta resultat.

 

BSI & Partners finns i Lund. Vi har utvecklat ett nätverk av konsulter inom olika specialistområden för att på bästa möjliga sätt bistå våra kunder i ambitionen att realisera visioner i konkreta resultat.

 

Under Vilka vi är presenteras BSIs medarbetare.