Hem

Vår arbetsmetodik

Vår historia

Vilka vi är

Publikationer

 

 

Vilka vi är - Lars Bruzelius

 

 


 

Hem

Vår arbetsmetodik

Vår historia

Vilka vi är

Lars Bruzelius

Torbjörn Erlandsson

Berne Jönsson

Magnus Olander

Per-Hugo Skärvad

Lena Strinsjö

 

Publikationer

 

   

 

Om Lars H Bruzelius

 

Lars H Bruzelius är senior partner och ägare. Lars har arbetat som managementkonsult sedan 1972, först i SIAR i 10 år och därefter i BSI sedan 1985. I knappt 3 år var Lars vVD och administrativ direktör i Gambro AB. Han har också varit lärare vid Lunds Universitet och är docent i företagsekonomi.

 

Lars har haft uppdrag för såväl privata som offentliga verksamheter, och har erfarenhet från flera olika branscher och olika slags uppdrag.

 

Lars har särskilt stor erfarenhet av arbete med banker samt företag inom energi-, medicintekniska och telekombranscherna. Han har arbetat med uppdrag i alla de nordiska länderna samt i Tyskland, England och USA.

 

Lars utbildade sig vid Lunds Universitet och innehar examen i ekonomi och är doktor i företagsadministration.

E-post: lhb@bsi.se