Hem

Vår arbetsmetodik

Vår historia

Vilka vi är

Publikationer

 

 

Vilka vi är - Per-Hugo Skärvad

 

 


 

Hem

Vår arbetsmetodik

Vår historia

Vilka vi är

Lars Bruzelius

Torbjörn Erlandsson

Berne Jönsson

Magnus Olander

Per-Hugo Skärvad

Lena Strinsjö

 

Publikationer

 

   

 

Om Per-Hugo Skärvad

 

Per-Hugo Skärvad är senior partner och ägare. Per-Hugo har arbetat som managementkonsult sedan 1970, först i SIAR i 12 år och därefter i BSI sedan 1985. Per-Hugo är docent i företagsekonomi och även verksam vid Lunds Universitet.

 

Per-Hugos arbetat med såväl privata som offentliga verksamheter och har erfarenhet från följande branscher:

Livsmedel
Konsumentprodukter

Detaljhandel
Bank

Försäkring

Verkstäder

Kommuner

Statliga verk och myndigheter
Läkemedel
Medicinteknisk
Pappersmassa och papper
Energi
IT


E-post: phs@bsi.se