Hem

Vår arbetsmetodik

Vår historia

Vilka vi är

Publikationer

 

 

Vilka vi är - Torbjörn Erlandsson

 

 


 

Hem

Vår arbetsmetodik

Vår historia

Vilka vi är

Lars Bruzelius

Torbjörn Erlandsson

Berne Jönsson

Magnus Olander

Per-Hugo Skärvad

Lena Strinsjö

 

Publikationer

 

   

 

Om Torbjörn Erlandsson

 

Torbjörn Erlandsson är associerad konsult i BSI & Partners.

 

Torbjörn har etablerat och utvecklat Astacus Consulting, efter en flerårig karriär inom Accenture, senast som Manager.

 

Hans uppdrag har involverat samarbete med såväl multinationella företag som små och medelstora företag, bland annat med att hjälpa organisationer att finna effektiva logistiklösningar, organisatoriska lösningar samt förbättrad avkastning på eget kapital.

 

Torbjörn har erfarenhet från följande branscher:

Kemiskteknisk och läkemedel
Fordon
Konsumentprodukter
Hälsovård
Flygbolag
Telecom och semiconductor
E-handel

Torbjörn är civilingenjör och civilekonom. Han utbildade sig på Lunds Tekniska Högskola och på Ekonomihögskolan i Lund.