Hem

Vår arbetsmetodik

Vår historia

Vilka vi är

Publikationer

 

 

Vilka vi är - Lena Strinsjö

 

 


 

Hem

Vår arbetsmetodik

Vår historia

Vilka vi är

Lars Bruzelius

Torbjörn Erlandsson

Berne Jönsson

Magnus Olander

Per-Hugo Skärvad

Lena Strinsjö

 

Publikationer

   

 

Om Lena Strinsjö

Lena Strinsjö är ekonomiansvarig i BSI & Partners med ansvar för företagets redovisning och ekonomi. Lena driver därutöver redovisningsverksamhet i egen regi.